Privacybeleid

bergfex GmbH (hierna "bergfex" of "wij" genoemd) exploiteert de websites www.bergfex.at (www.bergfex.com, www.bergfex.de, enz.) en andere diensten, waaronder websites in vreemde talen en de mobiele toepassingen ("apps") bergfex/Tours, bergfex/Weather en bergfex/Ski. De websites, mobiele toepassingen en andere aanbiedingen worden hierna ook gezamenlijk de "bergfex diensten" of "het aanbod" genoemd. In het kader van uw gebruik van de bergfex diensten verzamelen en gebruiken wij persoonsgegevens van u overeenkomstig de volgende bepalingen inzake gegevensbescherming:

1. Onderwerp van de gegevensbeschermingsbepalingen

Dit privacybeleid beschrijft hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens wanneer u gebruik maakt van de diensten van bergfex. Wij verzamelen en gebruiken uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming van de Republiek Oostenrijk. Voor zover bergfex u via de bergfex diensten toegang verschaft tot aanbiedingen, diensten of prestaties van derden en u daarvan gebruik maakt, zijn de desbetreffende bepalingen inzake gegevensbescherming van toepassing. Wij zijn niet op de hoogte van de gegevensbeschermingsbepalingen van derden en controleren deze niet. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gegevensbescherming van deze bedrijven en raden u aan hun privacybeleid te lezen. Als u vragen hebt over onze apps, "Mijn bergfex" of andere gebieden, neem dan een kijkje op onze FAQ.

2. Verantwoordelijke instantie

bergfex GmbH, Neupauerweg 30a, 8052 Graz, Oostenrijk, is de verantwoordelijke voor de verwerking in de zin van de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming. Als u vragen hebt over gegevensbescherming, neem dan contact met ons op via hetzelfde postadres of per e-mail via datenschutz@bergfex.at.

3. Verzamelen van persoonlijke gegevens

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens is uw uitdrukkelijke toestemming die hieronder wordt gegeven in de zin van art. 6 lid 1 letter a juncto art. 7 en art. 9 lid 2 letter a GDPR. Wij verzamelen en bewaren uw persoonlijke gegevens in de volgende omvang

3.1 Gebruik van onze website zonder registratie

U kunt onze website bezoeken en gebruik maken van individuele aanbiedingen van bergfex diensten zonder u te registreren als bergfex lid.

3.2 Aanmelden als lid

Om alle functies van de bergfex diensten te kunnen gebruiken, moet u zich registreren. Hiervoor hebben we een geldig e-mailadres van u nodig, evenals een gebruikersnaam en wachtwoord, plus uw voor- en achternaam. U kunt uw gebruikersnaam en wachtwoord vrij kiezen. Je gebruikersnaam hoeft niet overeen te komen met je echte naam of delen daarvan. Je voornaam, achternaam, e-mailadres en wachtwoord zijn standaard niet zichtbaar voor derden. U kunt deze instelling wijzigen in uw gebruikersprofiel.

3.3 Je profiel aanmaken

Je kunt op puur vrijwillige basis andere persoonlijke gegevens zoals je adres, verjaardag en andere persoonlijke informatie invoeren in je profiel. Adres en verjaardag zijn standaard niet zichtbaar, optioneel ingevoerde hobby's en een geüploade profielfoto worden wel weergegeven. Je kunt je opgeslagen persoonlijke gegevens in je profiel op elk moment bekijken, wijzigen en verwijderen en de weergaveopties wijzigen.

3.4 Opmerkingen, beoordelingen en andere bijdragen

Uw commentaren en beoordelingen, samen met uw vrij gekozen gebruikersnaam, zijn zichtbaar voor geregistreerde leden van de bergfex diensten alsook voor niet-geregistreerde bezoekers van onze website en, indien van toepassing, voor bezoekers van partneraanbiedingen. Anderen kunnen dus uw opmerkingen en beoordelingen lezen. Als u niet wilt dat uw echte naam in verband wordt gebracht met deze inhoud, moet u daarom uw echte naam niet combineren met uw gebruikersnaam. Bovendien slaan wij uw berichten op discussieforums in de bergfex diensten op met uw gebruikersnaam. Deze berichten zijn ook zichtbaar voor niet-geregistreerde gebruikers van bergfex.

3.5 Loggegevens

Telkens wanneer u onze website en de diensten van bergfex bezoekt, worden individuele gegevens met betrekking tot uw interactie met onze website en de diensten van bergfex, zoals het huidige IP-adres, de gebruikte internetbrowser, de vorige bezochte website ("referrer") en de toegangstijden, automatisch door uw computer doorgegeven aan bergfex en door ons opgeslagen in zogenaamde logbestanden. Wij gebruiken de voornoemde loggegevens in gepseudonimiseerde vorm om gebruikersprofielen op te stellen met het oog op op de behoeften afgestemde reclame, marktonderzoek en de vormgeving van de diensten van bergfex. Wij voegen de in dit kader opgestelde gebruiksprofielen niet samen met uw persoonlijke gegevens. Als u niet akkoord gaat met het bovenstaande gebruik van uw gegevens, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik in de toekomst. Stuur hiervoor een schriftelijk bericht met uw bezwaar, met vermelding van uw gebruikersnaam en het e-mailadres dat is opgeslagen op uw profielpagina onder "Instellingen", naar datenschutz@bergfex.at. Wij slaan deze loggegevens ook op om redenen van gegevensbeveiliging (d.w.z. om onze systemen en de daarin opgeslagen gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang), om fouten in onze systemen op te sporen en te corrigeren en in gevallen waarin op basis van bepaalde feiten het vermoeden bestaat dat de bergfex diensten onder een ledenaccount worden gebruikt in strijd met de wet of het contract, bijvoorbeeld om strafbare feiten te plegen zoals aanzetten tot haat (paragraaf 130 van het Duitse Wetboek van Strafrecht) of uitbeelding van geweld (paragraaf 131 van het Duitse Wetboek van Strafrecht).

3.6 Cookies

Elke browser gebruikt informatie om te communiceren met websites die worden geopend op de respectieve apparaten. Als webportaal voeren we verschillende gegevensverwerkingsactiviteiten uit op onze website. Naast onze eigen verwerkingsactiviteiten integreren we inhoud van derden in onze website. Dit doen we enerzijds om inhoudelijke/redactionele redenen en anderzijds maken we om economische redenen gebruik van de mogelijkheid om onze website als advertentieruimte aan derden ter beschikking te stellen.
Wij gebruiken cookies om het gebruik van de bergfex diensten voor u zo comfortabel mogelijk te maken. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die op uw harde schijf worden opgeslagen en waarmee u door onze website kunt worden herkend. Wij gebruiken zogenaamde "sessiecookies". Dit zijn cookies die automatisch van uw harde schijf worden verwijderd nadat u de website verlaat. We gebruiken deze cookies om te bevestigen dat u bent ingelogd als lid voor de duur van uw interactie met onze website. Daarnaast worden er ook cookies gebruikt die op uw harde schijf worden opgeslagen, zelfs nadat u bent uitgelogd bij bergfex. We hebben ze nodig voor uw automatische aanmelding de volgende keer dat u gebruik maakt van de diensten van bergfex en om de stad op te slaan waarvoor u het lokale bioscoopprogramma wilt zien. Deze cookies verlopen automatisch na zes maanden. Als u geen cookies wilt, kunt u uw internetbrowser zo instellen dat cookies niet worden opgeslagen. Dit kan echter betekenen dat niet alle bergfex diensten of hun functies volledig kunnen worden gebruikt. Bovendien maken wij om commerciële redenen gebruik van de mogelijkheid om onze website als advertentieruimte aan derden ter beschikking te stellen ("advertentiecookies").

De volgende soorten cookies worden gebruikt op bergfex:

Functionaliteitscookies, personalisatiecookies, prestatie- en webanalysecookies, advertentie-/targetingcookies, re-targetingcookies en cookies van derden.

3.7 Webanalysediensten

Wij gebruiken "Google Analytics", een webanalysedienst van Google Inc. (hierna "Google") of vergelijkbare webanalysediensten op de websites van bergfex services. Google gebruikt cookies, die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de websites voor onze doeleinden kan worden geanalyseerd. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van onze websites, inclusief uw huidige maar verkorte (zie hieronder) IP-adres, wordt doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van onze websites te analyseren, om rapporten samen te stellen over de activiteiten van de gebruikers van onze websites en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt de installatie van deze cookies voorkomen door in uw internetbrowser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Uit voorzorg wijzen wij u erop dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van de bergfex diensten volledig kunt gebruiken. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruik van uw IP-adres door Google Analytics met werking voor de toekomst. Meer informatie hierover vindt u op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout (Download de Google Analytics deactivatie add-on voor browsers).

3.8 Toepassingen van externe dienstverleners

3.8.1 Facebook
Indien u lid bent van facebook.com, bieden wij u de mogelijkheid om u aan te melden bij bergfex via uw Facebook account door gebruik te maken van de Facebook "Facebook Connect" toepassing die geïntegreerd is in onze website en gebruik te maken van onze diensten. Dit registratiealternatief biedt u de mogelijkheid om bepaalde van uw bij facebook.com opgeslagen persoonlijke gegevens van Facebook naar bergfex over te dragen. In het kader van deze registratie informeert Facebook u welke gegevens van u worden overgedragen ("Facebook-gegevens") en vraagt u om uw uitdrukkelijke toestemming hiervoor. Zonder uw toestemming worden er geen persoonlijke gegevens van Facebook aan ons overgedragen. Wij gebruiken uw Facebook-gegevens voor de in de punten 4.1 tot 4.4 beschreven doeleinden in het kader van de bergfex diensten. Bovendien gebruiken we ze in geanonimiseerde vorm om statistieken en analyses te maken om de bergfex diensten voor alle gebruikers te verbeteren en verder te ontwikkelen. Natuurlijk kunt u zich, ook als u lid bent van facebook.com, net als elke andere gebruiker direct bij bergfex op onze website als gebruiker registreren zonder gegevens van uw Facebook-account aan ons door te geven.

3.8.2 App-diensten
We gebruiken de volgende serviceproviders om onze apps te verbeteren en verder te ontwikkelen:

Firebase

Amplitude

Appsflyer

RevenueCat

3.9 Apple HealthKit

Alleen hartslag- en stapgegevens worden via Apple HealthKit aan bergfex doorgegeven en bergfex leest en slaat deze alleen op in verband met de betreffende activiteit. Alle verzamelde gegevens worden vertrouwelijk behandeld, niet doorgegeven aan derden en niet gebruikt voor marketingdoeleinden.
HealthKit is een dienst voor de verwerking van activiteitsgegevens die wordt geleverd door Apple Inc. en wordt gebruikt om activiteitsgegevens te openen of op te slaan. Meer informatie: Apple HealthKit

3.10 Duur van opslag

Als u zich registreert op onze website, bewaren we uw gegevens zolang uw account bestaat en daarna alleen zolang als wettelijk verplicht is.

3.11 Uw rechten in verband met persoonsgegevens

U hebt onder andere het recht (onder de voorwaarden van het toepasselijke recht in de respectieve toepasselijke versie) (1) om te controleren of en welke persoonsgegevens wij over u hebben opgeslagen en om kopieën van deze gegevens te ontvangen, (2) om de correctie, aanvulling of verwijdering van uw persoonsgegevens te verzoeken die onjuist zijn of niet in overeenstemming met de wet worden verwerkt, (3) om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, (4) onder bepaalde omstandigheden bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of de eerder gegeven toestemming voor de verwerking in te trekken, waarbij dit geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de gegevensverwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming die tot op dat moment en tot aan de intrekking is gegeven, (5) om gegevensportabiliteit aan te vragen, (6) om de identiteit te weten van derden aan wie uw persoonsgegevens worden doorgegeven en (7) om een klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteit.

4. Gebruik van de gegevens

4.1 Gebruik van de bergfex diensten

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om u in staat te stellen de bergfex diensten te gebruiken en de diensten te verlenen die worden aangeboden in het kader van de bergfex diensten en om u toegang te verlenen tot diensten van derden.

4.2 Nieuwsbrief

We versturen regelmatig nieuwsbrieven met toeristische aanbiedingen en informatie. De nieuwsbrief wordt alleen verstuurd naar personen die in hun gebruikersprofiel, in een aanvraagformulier, bij een prijsvraag, enz. zelfstandig en actief toestemming hebben gegeven om de nieuwsbrief te ontvangen. Registratie leidt niet tot automatische verzending van onze nieuwsbrieven. U kunt uw toestemming om de nieuwsbrief te ontvangen te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de gegevensverwerking op basis van de toestemming voordat deze werd ingetrokken.

4.3 Gepersonaliseerde diensten en inhoud

Wij bieden gepersonaliseerde diensten aan om u inhoud te tonen zoals skigebieden, webcams, het weer enz. die is geoptimaliseerd op basis van uw persoonlijke interesses. Hiervoor gebruiken we informatie die u optioneel bij ons kunt invoeren, met name uw favoriete skigebieden. Wij geven deze persoonlijke gegevens echter niet door.

4.4 Vervolging van onwettige en niet-contractuele handelingen; waarborgen van gegevensbeveiliging

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens, met inbegrip van de gegevens die zijn opgeslagen in uw profiel en uw IP-adres, gebruiken voor doeleinden van gegevensbeveiliging en het voorkomen en vervolgen van handelingen in verband met het gebruik van de bergfex diensten die vermoedelijk onwettig of in strijd met de overeenkomst zijn, in het bijzonder in het geval van strafbare feiten zoals het aanzetten tot haat (artikel 130 van het Duitse Wetboek van Strafrecht) of het afbeelden van geweld (artikel 131 van het Duitse Wetboek van Strafrecht), of in het geval van een wezenlijke schending van onze Algemene Voorwaarden.

5. Bescherming van je ledenaccount

Je wachtwoord is de sleutel tot je ledenaccount. Gebruik verschillende cijfers, letters en speciale tekens en deel je wachtwoord met niemand. Als u uw wachtwoord met anderen deelt, vergeet dan niet dat u verantwoordelijk bent voor alle acties die via uw ledenaccount plaatsvinden en dat u onderworpen kunt worden aan juridische stappen. Als uw wachtwoord om welke reden dan ook in gevaar komt, moet u ons onmiddellijk op de hoogte stellen en uw wachtwoord wijzigen. Je wachtwoord wordt door ons versleuteld opgeslagen volgens de laatste stand van de techniek en kan daarom niet door ons of derden worden ingezien.

6. Recht op informatie

Als lid van bergfex hebt u het recht om op elk moment informatie te ontvangen over het type en de omvang van de gegevens die wij over u hebben opgeslagen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. In uw bergfex account (Instellingen / Mijn gegevens) kunt u op elk moment een overzicht krijgen van de gegevens die wij over u opslaan. Als u geen bergfex account hebt, stuur ons dan een bericht per e-mail naar datenschutz@bergfex.at en je ontvangt onmiddellijk informatie over waar en welke gegevens we over jou hebben opgeslagen.

7. Verwijdering van gegevens

U kunt te allen tijde verzoeken om uw account te verwijderen door een e-mail te sturen naar datenschutz@bergfex.at verzoek. Wij zullen uw persoonlijke gegevens, inclusief uw opmerkingen en uw gebruikersnaam, dan onmiddellijk verwijderen. Alleen gegevens die we nog nodig hebben om bestaande contractuele of wettelijke rechten jegens u te doen gelden, bijvoorbeeld in het geval van juridische geschillen, of die we wettelijk verplicht zijn te bewaren, kunnen worden uitgezonderd van verwijdering. Deze gegevens worden door ons geblokkeerd. Als u een bergfex account hebt, kunt u uw volledige account op elk moment zelf verwijderen in de rubriek "Instellingen -> Mijn gegevens". Daar krijgt u ook een overzicht van welke gegevens wij over u hebben opgeslagen.
Bovendien controleren we je account na twee jaar. Als we binnen deze periode geen activiteit hebben gedetecteerd, sturen we je om de twee maanden een bevestigingsmail. Na drie jaar zonder activiteit of bevestiging verwijderen we je account (met uitzondering van accounts met publieke tours).

8. Wijzigingen in deze gegevensbeschermingsbepalingen

Wij behouden ons het recht voor om deze bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming te allen tijde te wijzigen in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming. Wij zullen u vooraf per e-mail informeren over dergelijke wijzigingen. De gewijzigde bepalingen inzake gegevensbescherming treden in werking op de datum die in de gewijzigde bepalingen inzake gegevensbescherming wordt vermeld.

9. Toestemming voor het verzamelen en gebruiken van gegevens

Voor sommige van de hierboven beschreven vormen van gebruik van uw persoonlijke gegevens is uw toestemming vereist:
9.1 Ik ga ermee akkoord dat bergfex mijn persoonlijke gegevens, met inbegrip van de gegevens in mijn profiel en mijn IP-adres, opslaat en gebruikt met het oog op gegevensbeveiliging en het voorkomen en vervolgen van handelingen in verband met het gebruik van de diensten van bergfex die vermoedelijk onwettig of in strijd met de overeenkomst zijn, in het bijzonder in het geval van strafbare feiten zoals het aanzetten tot haat (§ 130 StGB) of het afbeelden van geweld (§ 131 StGB), of in het geval van een wezenlijke inbreuk op de Algemene Voorwaarden van bergfex.

9.2 Ik ga ermee akkoord dat bergfex mij via nieuwsbrieven per e-mail informeert over nieuwe functionaliteiten, aanbiedingen en acties bij bergfex, mij persoonlijke statistieken stuurt op de pagina "Mijn bergfex", mij wijst op nieuwe privéberichten of gastenboekvermeldingen op mijn profielpagina en/of mij kennis laat maken met diensten en producten van bedrijven waarmee bergfex samenwerkt. Ik kan me op elk moment uitschrijven voor de nieuwsbrief via de link in de desbetreffende nieuwsbrief of via mijn instellingen in mijn profiel.

9.3 Ik geef bergfex toestemming om de gegevens in mijn profiel (bijv. ook leeftijd, geslacht en filmsmaak) en mijn skigebiedwaardering te gebruiken om mij gepersonaliseerde diensten en inhoud aan te bieden.

9.4 Voor zover ik mij bij bergfex heb geregistreerd via mijn Facebook account door middel van de Facebook Connect applicatie op de bergfex website en ik ermee heb ingestemd dat Facebook mijn Facebook gegevens doorgeeft aan bergfex, geef ik hierbij toestemming aan bergfex om mijn Facebook gegevens te gebruiken voor de in artikel 9.2 tot en met 9.3 beschreven doeleinden.
Applicatie downloaden
1. open de caméra-applicatie op je smartphone
2 Oriënteer de caméra naar de QR-code
3. laad bergfex: randonnée & trace GPS